Stuur jouw examenvragen in

  • Waarom kan je het ‘Ben Yeffu’-onderzoek van Philip Hermans een antropologisch en etnografisch onderzoek noemen?
  • Het ‘ik’ en het ‘wij’ heeft in de antropologie reeds voor spanningen gezorgd. Verklaar, geef voorbeelden en staaf je antwoord met opinies hieromtrent van antropologen.
  • Wat is het belang van Bronislaw Malinowski voor de antropologie? Noem noem twee van zijn werken.
  • Link 2 sleutelwoorden aan een tekst (handboek en readerteksten). (5 punten)
  • Link “critical fanonism” aan Jock McCulloch, Colonial Psychiatry and the ‘African Mind’
  • Link “authentic/authenticy” aan Ruth Phillips, Why not Tourist Art
  • Leg het sleutelwoord etnografie uit zoals beschreven door Malinowski (zie tekst ‘Argonauts of the Western Pacific’) en plaats dit binnen het structureel-functionalistisch perspectief

Verklaar:

  • Savage/civilized
  • Oriëntalisme
  • Palimpsest
  • Warme/koude samenlevingen
  • Léopold Sedar Senghor
  • Exogamie en biopower