Kunst en Publiek

 • Vergelijk de leercirkel van Kolb met de 4MAT theorie van McCarthy, geef positieve en negatieve commentaar

  Bespreek het klaverbladmodel kritisch

 • Licht toe: een citaat van Frank Van de Veire

  Bespreek de visies van Delvoye (citaat) en Stefan Hertmans (boek) op kunsteducatie. Geef verschillen en gelijkenissen.

 • Citaat waarin o.a. kinderlijke blik aan bod komt. Bespreek aan de hand van het citaat de theorieën rond kunstenaarschap van Michael Gelb en Csikszentmihaly.

  Op welke manier behandelen de artikels uit het boek van Van Haelewijn en van Dekeyzer het fenomeen ‘technè’ en beargumenteer waarom je die al dan niet volgt.

 • er zijn vijf richtlijnen gegeven voor de eindtermen muzische vorming voor kleuteronderwijs: uitleggen welke aspecten van de stadiatheorieën er in voorkomen.

  leg de titel ‘Kunst smeermiddel voor onderwijs?’ (Stefan Hertmans) uit

 • “Ik vind alleen schilderijen die waarheidsgetrouw geschilderd zijn mooi. ” (Sarah voor Rasa)
  Leg dit uit aan de hand van het esthetisch oordelen

  De fantasie in verband met de technè bij Kevin Vanhaelewijn

 • Wat kunnen we leren uit het onderzoek ‘Cultuurdeelname in de levensloop’ van Ineke Nagel (2004)? Vergelijk de resultaten met die van John Lievens en Hans Waege (2009).

  Verbanden leggen tussen de Flow-theorie van Mihaly Csikszentmihalyi en de creatieve projecten van De Veerman (artikel van Tijl Bossuyt en Karel Moons in ‘Education through art’).

 • Bespreek de theorie van de meervoudige intelligentie van Howard Gardner en bespreek de kritiek van James Collins in zijn Seven Kinds of Smart.

  Pedro de Bruyckere spreekt in Education through art over ‘Cultuurgangmakers’. Wat bedoelt hij hiermee? Leg eveneens een link met de ondervindingen van Anne Bamford in haar onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen.

 • Leg de Flow theorie uit + problematiek geven.

  Hoe kan je volgens Claire van den Abeele met kunstzinnige therapie je innerlijk evenwicht herstellen?

 • Citaat van Frank Vande Veire (laatste college en volgens mij eerste hoofdstuk in het boek) toelichten
  Gedicht van Stefan Hertmans uitleggen

Geef een reactie