Stuur jouw examenvragen in

 • Vergelijk de leercirkel van Kolb met de 4MAT theorie van McCarthy, geef positieve en negatieve commentaar.
 • Bespreek het klaverbladmodel kritisch.
 • Licht toe: een citaat van Frank Van de Veire.
 • Bespreek de visies van Delvoye (citaat) en Stefan Hertmans (boek) op kunsteducatie. Geef verschillen en gelijkenissen.
 • Citaat waarin o.a. kinderlijke blik aan bod komt. Bespreek aan de hand van het citaat de theorieën rond kunstenaarschap van Michael Gelb en Csikszentmihaly.
 • Op welke manier behandelen de artikels uit het boek van Van Haelewijn en van Dekeyzer het fenomeen ’technè’ en beargumenteer waarom je die al dan niet volgt.
 • Er zijn vijf richtlijnen gegeven voor de eindtermen muzische vorming voor kleuteronderwijs: uitleggen welke aspecten van de stadiatheorieën er in voorkomen.
 • Leg de titel ‘Kunst smeermiddel voor onderwijs?’ (Stefan Hertmans) uit.
 • “Ik vind alleen schilderijen die waarheidsgetrouw geschilderd zijn mooi.” (Sarah voor Rasa) Leg dit uit aan de hand van het esthetisch oordelen.
 • De fantasie in verband met de technè bij Kevin Vanhaelewijn.
 • Wat kunnen we leren uit het onderzoek ‘Cultuurdeelname in de levensloop’ van Ineke Nagel (2004) Vergelijk de resultaten met die van John Lievens en Hans Waege (2009).
 • Leg het verband tussen de Flow-theorie van Mihaly Csikszentmihalyi en de creatieve projecten van De Veerman (artikel van Tijl Bossuyt en Karel Moons in ‘Education through art’).
 • Bespreek de theorie van de meervoudige intelligentie van Howard Gardner en bespreek de kritiek van James Collins in zijn Seven Kinds of Smart.
 • Pedro de Bruyckere spreekt in Education through art over ‘Cultuurgangmakers’. Wat bedoelt hij hiermee? Leg eveneens een link met de ondervindingen van Anne Bamford in haar onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen.
 • Hoe kan je volgens Claire van den Abeele met kunstzinnige therapie je innerlijk evenwicht herstellen.
 • Gedicht van Stefan Hertmans uitleggen.