Laboratoriumtechnieken

 • foto met uv fluorescentie: bespreek de techniek en bespreek toepassingen.
 • Bespreek dendrochronologie
 • foto van rontgentechnieken
  statuut van labo-onderzoek voor kunstwetenschappelijk onderzoek

  • Röntgenopname:
   – bespreek techniek en mogelijke resultaten van onderzoek
   – hoe kan het ook interessant zijn voor de lagenopbouw van een schilderij
  •  Voor welke analyse is monstername noodzakelijk, geef 1 voorbeeld
  • Foto van UV. Leg uit en verbind met het kleurspectrum.
  • Wat zijn de vier onderzoeksobjectievenvan laboratoriumonderzoek
 • Schilderij + röntgenstralen (foto): bespreek de gebruikte techniek, de opstelling in het labo en welke informatie deze techniek oplevert over de picturale lagen. (1 pagina)
 • Bespreek het element lood: in welke pigmenten komt dit element voor en aan de hand van welke onderzoeksmethoden kan men lood identificeren? (0,5 pagina)
 • Bespreek de 4 belangrijkste onderzoeksdoelstellingen van het laboratoriumonderzoek. (0,5 pagina)
 • Een achttal woorden verbinden met een lijst van onderzoeksmethoden (Vernis, bindmiddel, monstername, ondertekening in sepia, ondertekening in carbon, ondertekening in ijzergallusinkt, etc. <-> IRR, GC/MS, doorvallend licht, Raman, etc.)

Geef een reactie