Stuur jouw examenvragen in

  • Foto met uv fluorescentie: bespreek de techniek en bespreek toepassingen.
  • Bespreek dendrochronologie.
  • Foto van rontgentechnieken: bespreek de techniek en mogelijke resultaten van het onderzoek. Hoe kan het ook interessant zijn voor de lagenopbouw van een schilderij?
  • Foto van schilderij en röntgenstralen: bespreek de gebruikte techniek, de opstelling in het labo en welke informatie deze techniek oplevert over de picturale lagen. (1 pagina)
  • Bespreek het statuut van labo-onderzoek voor kunstwetenschappelijk onderzoek.
  • Voor welke analyse is monstername noodzakelijk, geef 1 voorbeeld.
  • Foto van UV. Leg uit en verbind met het kleurspectrum.
  • Bespreek het element lood: in welke pigmenten komt dit element voor en aan de hand van welke onderzoeksmethoden kan men lood identificeren? (0,5 pagina)
  • Bespreek de 4 belangrijkste onderzoeksdoelstellingen van het laboratoriumonderzoek. (0,5 pagina)
  • Een achttal woorden verbinden met een lijst van onderzoeksmethoden (Vernis, bindmiddel, monstername, ondertekening in sepia, ondertekening in carbon, ondertekening in ijzergallusinkt, etc. <-> IRR, GC/MS, doorvallend licht, Raman, etc.)