Museumkunde en Tentoonstellingswezen

 • Je wilt een deelcollectie verhuizen naar een andere ruimte in hetzelfde museum. Hoe ga je hierbij te werk en hoe ga je de objecten manipuleren?
 •  wat is het verschil tussen de schakelwaarde en de ijkwaarde van een object/kunstwerk
  wat is MQ oftewel museumsQuartier
 • Bespreek je missie, visie, stragische en operationele doelstellingen van je museum.
 • in erfgoeddecreet staat over permanentie. Verklaar hoe ze dit garanderen. (vreemde vraag maar het kwam erop neer dat je een contract en museum moet hebben om te kunnen garanderen dat het kan getoond worden)
 • Bespreek de verlichting van de twee bezochte musea/tentoonstellingen
 • Missie en één doelstelling van je museum uitwerken + gevolgen van de doelstelling op de begroting
  – verduidelijk: ART vond het in TREMA. Waar kon ART het nog vinden?
  -vergelijk de websites van je museum
 • Tentoonstelling: wat doe je voor doelgroep 6-8 jarigen en voor 16-18 jarigen, en hoe calculeer je dat in in je meerjarenplanning
 • Wat zegt de deontologische code over wilde dieren op een tentoonstellig
 • Vergelijk promotie en ontsluitingsmateriaal van de twee door jou bezochte musea
 • stel een reizende tentoonstelling op waar ga je naar toe waar moet je op letten enzo. Zijn er voor jou onderwerp speciale dingen die men moet overwegen.
 • Een museum koopt een stuk in België. Later blijkt dat dit gestolen is. Mag de eigenaar dit terug vragen?
 • Welk van je twee musea was het kindvriendelijkste
 • Je moet als museummedewerker een educatief project bepleiten bij de museumconservator. Welk project kies je, voor welke doelgroep doe je het, hoe werk je het uit, …? Hoeveel voltijdse krachten denk je nodig te hebben voor de uitwerking van het project?
 • Moet bij een fundamentele wijziging van een project de projectsubsidie opnieuw worden aangevraagd?
 • Vergelijk de 2 bezochte musea wat betreft beeldgebruik, multimedia en website.
 • Richt 1 zaal van je museum in: wat zet je er in, hoe en wrm
 • Geografische reikwijdte landelijk en regionaal
 • Welk van je bezochte musea krijgt de museumprijs
 • Je krijgt een schenking van 165 objecten die geïnventariseerd moeten worden en na controle materiële toestand naar het museumdepot gebracht moeten worden. Hoe ga je te werk?
 • Wat zijn volgens de uitvoeringsbesluiten van het erfgoeddecreet de verschillen in beoordeling van een regionaal en een landelijke museum
 • Missie, visie, 1 strategische doelstelling en operationele doelstelling
 • Museum organiseert expertisedagen voor museumbezoekers.
  Wat doe je? Wat doe je niet?
 • Vergelijken van ABCteksten v bezochte musea
 • Schrijf een A tekst voor alle zalen en een B tekst voor 1 specifieke zaal.
 • Bruikleen op lange termijn, wat moet je doen?
 • welke publicatievormen zou je gebruiken om je permanente collectie over… te ontsluiten voor een wetenschappelijk en een breed publiek. Hoe past dit in je meerjarenplan.
 • Erfgoedconvenant tussen Vlaamse Overheid en provincies.
 • Bespreek het gebruik van materiële middelen bij de twee bezochte musea.
 • Hoe bezoekers informeren in het museum over een tentoonstelling? Concrete vb’en en aanduiden waarom deze manier volgens jou de beste manier is om de bezoekers te informeren.
 • Bespreek kort de bruikleenovereenkomst van lange duur (instelling-privé-persoon)voor permanente opstelling.
 • Bespreek het museumverhaal in de 2 bezochte musea/tentoonstelling
 • Je bent publiekswerker bij een museum en je moet voor de tentoonstelling voor 8 tot 10-jarigen en 16 tot 18-jarigen elk een activiteit organiseren. Wat doe je en op welke manier ga je de resultaten evalueren?
  dan een vraag over de decreten:
  Aan welke voorwarden moet een cultereel-erfgoed museum op vlaams niveau voldoen om de basisfuncties te vervullen.
 • Bijvraag: hoeveel betaal je voor een stuk op een veiling
 • Werk een reizende koffertentoonstelling uit die de steden …(beginplaats zelf de kiezen), Turnout, Brasschaat, Brugge en Antwerpen aandoet. Hoe pak je dit aan?
 • Wat zijn de deontologische regels van het ICOM voor personeel bij aankopen.
 • Vergelijk de ABC-teksten van je bezochte musea.
 • Je eigen tentoonstelling: hoe ga je gezinnen (met kinderen uit de lagere school) lokken? En hoe ga je dit nadien evalueren?
 • Bespreek het Subsidariteitsbeginsel van de Vlaamse Gemeenschap
 • Bespreek de bezoekersfaciliteiten in de door jou twee bezochte musea
 • Bespreek je missie, visie, stragische en operationele doelstellingen van je museum.
 • Naast de eigenlijke musea erkent de ICOM ook andere instelling waarvan het personeel lid kan worden. Welke?
 • Bespreek de vitrines van de twee bezochte musea
 • Wat wil je overbrengen met je tentoonstelling, hoe ga je dat doen en hoe weet je nadien of je in je opzet geslaagd bent
 • Bespreek het belang van het organogram voor de werking van een museum
 • Vergelijk de vormgeving in de zalen van beide musea
 • Maak een reizende tentoonstelling van… Waar doe je deze tentoonstellingen en waarom daar? Welke afspraken maak je met de deelnemende musea?
 • Hoe wordt voor de musea op Vlaams niveau de kwaliteit van het beheer geëvalueerd?
 • De door jou bezochte musea nemen beide deel aan het nieuwe televisieprogramma ‘De museumprijs’. De musea worden getoetst vanuit verschillende invalshoeken en in het algemeen. Op welk museum van de twee stem je en waarom?
 • Wat wil je duidelijk maken met je tentoonstelling over…, hoe breng je dat over door presentatie respectievelijk scenografie en hoe kan je achteraf controleren of je in je opzet geslaagd bent?
 • Geef in grote lijnen wat er in het cultureel-erfgoeddecreet wordt gezegd en dus ook in het tweede uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009. Vertel wat er duidelijk wordt gemaakt en niet hoe.
 • Vergelijk de betekstingin je bezochte musea.
 • Werk alle A-teksten en 1 B-tekst uit van je tentoonstelling
 • Welke commissies adviseren de minister van cultuur
 • Vergelijk het museumparcours van de 2 musea (verhaal, …)
 • Stel een missie, visie, strategische en operationele doelstelling voor je museum op.
 • Je organiseert expertisedagen voor je museum. Wat doe je best wel, niet?
 • Vergelijk ABC-teksten van de bezochte musea
 • De scenografie van je tentoonstelling + hoe ga je achteraf polsen naar de bevindingen van de bezoekers
 • Bij een aanvraag om een erkend museum te worden stuur je naar de Vlaamse gemeenschap je dossier op. Dat bestaat uit je beleidsplan en een aantal bijlages. Welke bijlages?
 • Vergelijk hoe de twee musea hun collectie promoten
 • Verzin een museum en geef voor elke basisfunctie een strategische doelstelling
 • Moet een museum een gestolen object teruggeven zelfs als deze ter goeder trouw verkregen is?
 • Wat is The Museum System?
 • Evolutie van museumdecreet van 1996 tot het cultureel-erfgoed decreet van 2012.
 • Bespreek functionerings- en evaluatiegesprek binnen de HR-werking.
 • Bespreek de bezoekerstypes van Black en zorg telkens voor een publieksgerichte activiteit die bij jouw museum past.
 • Bespreek: CERIZE, MUSAVE, CEST, ASHRAE
 • Bespreek het internationale karakter van kunstdiefstallen.
 • Bespreek de invloed van de ICOM deontologische code op de Vlaamse wetgeving.
 • Situeer en bespreek het Topstukkendecreet
 • Offerte aanvragen voor restauratie.
 • Bespreek: Tijl van Limburg, Jean Nouvel, Centre Pompidou & Carlos Slim

Geef een reactie