Over Mecenas

Kring Mecenas is een studentenvereniging door en voor kunstwetenschappers. Ook dit jaar bruisen wij van enthousiasme het academiejaar te verrijken met interessante en feestelijke activiteiten. In het academiejaar 2014-2015 bestaat Mecenas 35 jaar. Dat mogen we niet zomaar voorbij laten gaan! Met spetterende lustrumevenementen zal dat gevierd worden. Naast kunsthistorici zijn ook andere (Letteren)studenten steeds welkom bij ons.

De studentenkring vertegenwoordigt in de eerste plaats studenten kunstwetenschappen bij de hogere instanties van de KULeuven door zijn aanwezigheid op ONDERWIJSVERGADERINGEN, academische commissies e.a. Wie vragen of problemen heeft i.v.m. zijn opleiding, aarzel niet om ons team aan te spreken! Ook richten wij een CURSUSDIENST in waar bepaalde cursussen en verplichte lectuur aan lage prijzen worden aangeboden.

Daarnaast organiseert Mecenas heel wat CULTURELE ACTIVITEITEN. Zo laten we onze studenten aan het begin van het academiejaar de prachtige plekjes van Leuven ontdekken tijdens onze boeiende cultuurwandeling. Ook museum- en theaterbezoeken staan op ons programma. Het hoogtepunt van het jaar is een citytrip vol cultuur en amusement! Zij die graag hun eigen talenten tonen kunnen zich aansluiten bij het AMUZEment, het theatergezelschap van Archeologie, Kunstwetenschappen en Musicologie.

Omdat Studenten kunstwetenschappen nu eenmaal feestbeesten zijn, tappen we geregeld in FAKBAR Letteren en houden we verschillende FEESTJES in de praatkamer van dat gebouw. Op onze jaarlijkse festiviteit, Dirty Disney maken Minni, Tinkerbell, Tarzan en vele anderen de dansvloer onveilig. De heerlijke en prijsvriendelijke cocktails die wij schenken vormen dan de kers op de taart. Ook onze fuiven zij de moeite! Ze vormden de ideale gelegenheid om je Leuvense medestudenten beter te leren kennen en hen te verbluffen met je dansmoves. Op het programma staat alvast de AKM-TD. De verjaardag van Mecenas zal uitgebreid gevierd worden met een heuse lustrumbarbecue, optreden van een bandje, kunsttentoonstelling, lustrumweekend vol culturele hoogstandjes en nog veel meer!

Tot slot, vergeten wij ook de studenten uit de eerste fase niet! Tijdens ons ONTHAALWEEKEND vol leuke activiteiten kunnen de nieuwe studenten elkaar beter leren kennen. Als gevolg daarvan zitten zij de week daarna als een grote groep vrienden in de les.

 

Tot snel op één van onze activiteiten,

Het Mecenaspraesidium


Mecenas is a fraternity for and thanks to students. We are very excited about this year, enriched by interesting and festive activities. This academic year, Mecenas gets to blow out 35 candles! Of course we can’t just let this go past… That’s why we arranged for lustrum events to be planned, besides art historians, all the members of the other fraternities are also very welcome!

Firstly, the fraternity represents the Art History students at the institutions of the KULeuven by being present at the EDUCATIONAL MEETINGS, academic commissions, etc. Those with questions concerning education should not hesitate to ask our education team for help! We also sell books, mandatory readers and syllabi at our COURSE SERVICE at very reasonable prices.

Besides that, we organize plenty of CULTURAL ACTIVITIES. For instance, at the beginning of each academic year we let our students discover every beautiful spot Leuven has to offer at our culture walk. We also provide opportunities to visit numerous museums and theaters. The highlight of each year is the citytrip we offer filled with culture and fun! Those who are talented can also join AMUZEment, the theater company empowered by the combined powers of Archeology, Art History and Musicology.

Because are students are natural Party animals, we participate in keeping open the FACULTY BAR. If you’d every like to attend our PARTIES, that’s the place to be! At our annual party, Dirty Disney, a whole lot of spiced up disney characters overwhelm the dance floor with their great moves. These activities are part of the student life and are ideal to get to know other students in Leuven and stun them all with your great dance moves! One of the classics is AKM-TD.

Finaly, we promise not to forget the first year students! At our annual FIRST YEAR RETREAT we give all the students the chance to get to know each other. The consequence of that is that they will move in flocks and will always be surrounded by friends (sorry, not sorry)! 

See you soon at one of our activities,

Mecenas

Geef een reactie