StRaaL

StRaaL (de StudentenRaad Letteren) staat in voor studentenvertegenwoordiging van de faculteit Letteren op facultair niveau: faculteitsbestuur, faculteitsraad, didactische commissie… StRaaL vergadert om de twee weken om te overleggen over dossiers die alle studenten van de faculteit Letteren aanbelangen (bv. de invoering van de tweejarige master, de letterenbibliotheek etc.).

De leden van StRaaL verkiezen een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt StRaaL in het faculteitsbestuur. De ondervoorzitter is zijn plaatsvervanger.

Naast Mecenas zijn ook de andere Letterenkringen Alfa (Archeologie), Babylon (Taal- en Letterkunde), Historia (Geschiedenis), Eoos (Taal- en Regiostudies) en Musicologica (Musicologie) vertegenwoordigd.

StRaaL heeft een eigen community op Toledo. Daar vind je de data van de StRaaL-vergaderingen en de verslagen van vorige vergaderingen. De bijeenkomsten zijn open dus geïnteresseerden mogen altijd langskomen. Bij vragen of problemen mag je zeker mailen naar studentenraadletteren@gmail.com.