Beeld & iconografie

Beeld & iconografie

Belangrijk: dit vak is in academiejaar 2021-2022 veranderd. De twee vakken Beeldanalyse en Iconografie zijn samengevoegd.

Stuur jouw examenvragen in.

EXAMENVRAGEN

  • Bespreek het project “Mnemosyne” van Warburg.
  • Bespreek de problematiek van de abstracte kunst aan de hand van het oeuvre van Rothko.
  • Bespreek het historisch symbolisme (= historische typologie)
  • verklaar kort ‘mythe’ en ‘Horapollo’

beeldvragen

  • Pygmalion en Galatea van Bronzino
  • De val van Simon Magus
  • het ambo van Klosterneuburg
  • het paard van Troje voor de stad van Troje
  • Portret van Madonna en Maarten Van Nieuwenhove

VRAGEN VAK ICONOGRAFIE

VRAGEN VAK BEELDANALYSE

Geef een reactie