Geschiedenis van de beeldende kunsten tot 1600

Geschiedenis van de beeldende kunsten tot 1600

Stuur hier jouw examenvragen in

  • beschrijf en vergelijk de kunst van Jan Van Eyck en Rogier Van Der Weyden adhv enkele voorbeelden. (2021)
  • Vergelijk de (architectuurgebonden) beeldhouwkunst in Frankrijk van de romaanse tijd met die van de gotische, aan de hand van relevante, correcte en (bij benadering) te dateren voorbeelden. Gebruik waar mogelijk de verplichte lectuur. Maximum 2 bladzijden in essayvorm. (januari 2019)
  • Susie Nash toont in haar boek Northern Renaissance Art aan dat objecten die we vandaag zien als ‘middeleeuwse kunst’ oorspronkelijk meer betekenislagen hadden. Becommentarieer deze stelling aan de hand van relevante, concrete voorbeelden die je betoog onderbouwen. Maximum 2 bladzijden in essayvorm. (januari 2019)
  • Situeer onderstaande afbeelding in tijd en ruimte en bespreek. Maximum 1 bladzijde in essayvorm. Prent van Bruegel (januari & augustus 2018: Landschap met jager, januari 2019: Alpenlandschap).
  • Twee afbeeldingen vergelijken, situeren in ruimte en dateren. Bv. Adam en Eva (Lam Gods) van Van Eyck en De uitdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs van Masaccio (augustus 2018).