Geschiedenis van de Nieuwste tijd

Geschiedenis van de Nieuwste tijd

Stuur jouw examenvragen in

 • Wat was de rol en het standpunt van Klemens Von Metternich in de internationale politiek?
 • Wat is communisme? Bespreek de ontwikkeling en de invloed ervan tot aan de tweede wereldoorlog.
 • Wat was de rol van het Ottomaanse rijk in de internationale verhoudingen van 1815 tot WO II?
 • Bespreek de reactie van de katholieke gemeenschap op de ‘sociale actie’ gedurende de lange 19de eeuw (eind 18de eeuw tot 1914).
 • Vergelijk de positie van de katholieke kerk tegenover het liberalisme, socialisme en het conservatisme. Kan je spreken over een modernisering van religie?
 • Rusland was tsaristisch en de Sovjet-Unie was communistisch. Hoe is de overgang van tsarisme naar communisme gebeurd? Wat is de verklaring voor de neergang van tsarisme en de opkomst van communisme? Wat is de impact in Europa?
 • Bespreek het verschil tussen de afwikkeling van de Napoleontische oorlogen met het Congres van Wenen en de afwikkeling van de Eerste Wereldoorlog met de vredesverdragen in Parijs.
 • Bespreek en situeer John Maynard Keynes.
 • Wat waren de beogingen en verwezelijkingen van het Congres van Wenen en de verdere invloed ervan?
 • Plaats de cartoon in de historische context en verklaar hem (cartoon van paus die uit cel stapt met Mussolini).

Te verklaren termen

 • Malthus
 • Chartisme
 • Mirari vos
 • Pangermanisme
 • Edmund Burke
 • Mit brennender Sorge
 • Malthusiaans pessimisme
 • Taylor
 • Eugenetics

Geef een reactie