Iconologie

Iconologie

Stuur jouw examenvragen in

Barbara Baert

 • Wat betekent Noli me tangere voor de relatie tekst-beeld binnen het iconologisch onderzoek?
 • Bespreek Noli me tangere en de Ongelovige Thomas iconologisch.
 • Johannesschotel tussen tekst en reliek
 • Bespreek het gender concept van identiteit en zelfperceptie
 • Vera icon is een acheiropoietos, leg uit en betrek de reader.
 • Vera icon van oost naar west.
 • Leg uit hoe de klassieke theorie van Panofsky en de iconologie in het algemeen moeten veranderen om genre in de middeleeuwen te onderzoeken.
 • Pedagogie van de Bilderatlas
 • Wölfflin: de polariteiten met betrekking tot het object in de moderne tijd.
 • Habilitationschrift staat onder invloed van Warburg, leg uit.
 • Cura monialium en waarom limitering, betrek de reader.

Jan Van der Stock

 • Bespreek realiteit en symbool in de 15de eeuw. Vergelijk de artikels van Habison en Bedaux. Betrek je eigen visie en geef argumenten die werden aangehaald in de les.
 • Bespreek en vergelijk de visie van Bedaux en Marrow op symbolisme in de Oudnederlandse schilderkunst. Bespreek ook je eigen gefundeerde mening.
 • Bespreek symbolisme en realisme bij de Vlaamse Primitieven aan de hand van Harbison en Lane. Analyseer, vergelijk en betrek je eigen mening en wat we hebben gezien in de les.
 • Geef aan de hand van de argumenten van Harbison (en wat gezien is in de les) je visie op de theorie van Panofsky. Wees ook kritisch over Harbison, en geef je eigen mening.
 • Formuleer aan de hand van het artikel van Barbara Lane een eigen kritiek op Panofsky.
 • Formuleer aan de hand van het artikel van Bedaux een persoonlijke kritiek op Panofsky.
 • Maak een kritische vergelijking tussen Lane en Marrow en betrek je eigen visie.
 • Maak een kritische vergelijking tussen Marrow en Harbison en betrek je eigen visie.

Hilde van Gelder

 • Neem een standpunt in over volgende uitspraak: “In het oeuvre van Philippe Van Snick speelt de energie en ongrijpbaarheid van de materie een rol.” Gebruik in uw antwoord kunstenaars die besproken zijn in andere lessen en probeer ook terug te koppelen naar teksten uit de reader.
 • Van Gelder: Bespreek de kritiek van Michaël Fried op Minimal Art. Wat voor ervaring/ visie gaat gepaard met deze stroming en welke andere kunstenaars beoordeelt Fried dan wel positief?
 • Geef de mening van Greenberg en enkele voorbeelden die daarbij aansluiten. Geef daarnaast ook enkele punten van kritiek op Greenberg aan de hand van andere theoretici en kunstenaars.
 • Abstract expressionisme: bespreek het statuut van de maker en de gevolgen daarvan op het beeld zelf.
 • Bespreek de reactie op het modernisme. Betrek 1 à 2 kunstenaars en leg uit aan de hand van 1 casus gezien in de les.
 • Fotojournalistiek en het statuut van de maker. Ik weet niet meer juist wat de vraag was, maar het tableauformaat en de prijzen die voor de foto’s worden betaald etc. waren wel vrij belangrijk in het antwoord.
 • Mitchell en Rancière bespreken aan de hand van 4 voorbeelden uit de les die hun theorieën toelichten. Daarna  koppelen aan 3 fotografen (Serralongue, Delahay en Saussier) en je eigen visie hierop geven.
 • Bespreek Father & Sons van Wang Bing en koppel het aan de Chinese kunstmarkt.
 • Leg het wijzigend statuut van het beeld uit in de 20ste eeuw, betrek hierbij de relatie tussen beeld en tekst en het oeuvre van Peter Friedl. Maak gebruik van de readers doorheen de colleges.
 • Bespreek de positie van historieschilderkunst in hedendaagse kunst in verschillende media.

Andere vragen

 • Voegen Richter en Tuymans een politieke dimensie toe aan schilderkunst? Verklaar of weerleg aan de hand van voorbeelden (en betrek artikels uit de reader).
 • Spectres van Augustijnen toelichten.
 • Mening geven over de overtuigingskracht van Moutaffis (lezing), en vergelijken met Paglen en Allan Sekula. Ook artikels betrekken.

Geef een reactie