Byzantijnse kunst

Byzantijnse kunst

Stuur jouw examenvragen in

 • Geef de natuurlijke en niet-natuurlijke aanwezige elementen van het Anastasis-complex in de tijd van Constantijn I de Grote.
 • Wat is de Anastasis? Geef de betekenis, iconografie, hoe het wordt gebruikt en één precies voorbeeld (plaats, datum, naam).
 • Bespreek de opdrachtgever en ingenieurs van de Hagia Sofia in Constantinopel. De plattegrond wordt gegeven en die moet je beschrijven.
 • In de Hagia Sophia bevinden zich op de zuidelijke tribune twee keizerskoppels. Wie waren dit? (2×2 namen) Van welke dynastie waren ze? Wie stond er naast hen?
 • Opdrachtgevers verbinden met bouwwerken. (Onder andere: Iouliana Anicia, Constantijn de Grote,…)
 • De typische kleur voor keizers is…
 • Wat zijn de ‘pilastri accritani’ op het Plein van San Marco in Venetië?
 • In welk soort geschriften werd een koning die tevens profeet en musicus is, afgebeeld? Geef een precies voorbeeld.
 • Er wordt een plattegrond gegeven(Bv. HH.Sergios en Bacchos): wat weet je over deze kerk en het belang ervan voor de architectuur in Byzantium? Wat kan je vertellen over de heilige(n) aan wie de kerk gewijd is? Geef een voorbeeld van een ‘portret’ van deze heilige(n).
 • Je krijgt een kaart met letters en daaronder plaatsnamen: Zet de juiste letter bij de plaatsnaam. Bethlehem -Efeso -Constantinopel -Istanbul -Byzantium -Kiev -Tessaloniki -Rome -Athene -Antiochië.
 • Constantijn bouwde o.a. een tempel voor de Tychè: wat of wie is deze Tychè?
  Wat is het vroegste kunstwerk hiervan en geef de iconografie.
  Waarvoor werd de vroegste Tychè gemaakt en geef de iconografie.
 • Geef drie kerken met een koepel op trompen uit de midden byzantijnse periode.
 • Wat is het belang van het jaartal 1204 voor de byzantijnse kunstgeschiedenis.
 • Afbeelding (Pantocrator): Wat, waar, wanneer, iconografie, hoe wordt hij afgebeeld, in welk groter geheel past dit, geef het vroegste voorbeeld hiervan en de theorievorming van dit principe (microkosmos). (Je mag extra informatie geven over het uiterlijk en de rede daarvoor)
 • Wat is er zo bijzonder aan het illustratiesysteem van het Chloedov Psalterium?
 • Er worden vier data gegeven: 330, 527, 843, 1204. Geef de belangrijkste gebeurtenissen voor de byzantijnse kunst bij deze data.
 • Twee belangrijke kerkvaders worden genoemd, jij moet de derde aanvullen en bespreken.
 • Wat is de Deisis? Betekenis, iconografie, hoe gebruikt en  geef twee voorbeelden (plaats, datum, naam).
 • Een afbeelding van het Dodekaorton die je moet identificeren.
 • De twaalf liturgische feesten benoemen en waarom werden juist deze uitgebeeld?
  De geboorte van Christus en Pinksteren (communie van de apostelen) verder toelichten: wie zie je, met wat voor handelingen en wat is daar de betekenis van?
 • Geef vijf belangrijke talen van Byzantium. Welke hiervan moet je van rechts naar links schrijven/lezen?

Juist of fout vragen:

 • In de ambo plaatst men iconen.
 • De troon in het apsis is de troon Gods.
 • Een afbeelding van Theotokos bevindt zich in het apsisgewelf.
 • De dynastie van Macedoniërs volgt op de dynastie van Comnenen.
 • Het kerkgebouw werd gedecoreerd n.a.v. kosmos.
 • De aartsbisschop is de metropoliet.
 • Het iconoclasme vond plaats tijdens de dynastie van de Makedoniërs.
 • Een koepel op vier pendentieven wordt het meeste gebruikt.
 • Een gouden achtergrond wordt gemaakt tussen glas.

Geef een reactie