Onderwijs

Onderwijs

Een degelijke studentenkring zorgt voor STUDENTENVERTEGENWOORDIGING op vlak van onderwijs. Die taak nemen de onderwijsverantwoordelijke(n), faseverantwoordelijken, de praeses en vice-praeses met plezier op zich. Dat betekent concreet dat zij aanwezig zijn (én hun zegje doen) op de vergaderingen en bijeenkomsten, waarop de professoren en de (vice-)decanen beslissingen nemen die invloed hebben op jullie studiecarrière. Daarbij is het belangrijk dat iedereen gehoord kan worden. Verder probeert het Mecenaspraesidium ook alles wat besproken en beslist wordt op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier terug te koppelen naar de studenten.

Wie hierover meer wilt weten of zich misschien wel geroepen voelt hieraan zijn of haar steentje bij te dragen, kan altijd een e-mail sturen naar kring.mecenas@gmail.com of de praesidiumleden in de wandelgangen aanspreken. Op deze site vind je een korte voorstelling van de verschillende structuren van onze faculteit en de vele mogelijke zitjes die jullie daarin kunnen bekleden. Wie interesse heeft in de volledige onderwijsstructuur van de KU Leuven kan de handleiding voor de studentenvertegenwoordiger raadplegen.

Heb je vragen over bepaalde vakken, examenregeling of andere onderwijsgerelateerde onderwerpen? Aarzel dan niet om één van de onderstaande personen te contacteren.

Onderwijsverantwoordelijke: Fien Cappelle, onderwijs.mecenas@gmail.com

Alle rechten en plichten van de student i.v.m. de examens staan genoteerd in Het Onderwijs- en ExamenReglement (OER). Soms is echter zelfs de meest doorgewinterde student niet meer in staat de bomen nog door het academische bos te zien; daarom heeft de overkoepelende Studentenraad van de KU Leuven (StuRa KU Leuven) ‘Zin en onzin van het OER‘, een handig overzicht van de belangrijkste thema’s en voorschriften uit het OER, samengesteld.

STURA , STURA AV en CORaaL

De Didactische Commissie en de Faculteitsraad

De POC AKM en de OC Kunstwetenschappen

Studeren met een Functiebeperking

Geef een reactie