STURA , STURA AV en CORaaL

STURA , STURA AV en CORaaL

STURA , STURA AV en CORaaL

Sinds het academiejaar 2013-2014 zijn er allerlei hogeschoolopleidingen geïntegreerd in de KU Leuven. Voor de faculteit Letteren komt deze integratie concreet neer op de opleiding Toegepaste Taalkunde bij de HUB en op Thomas More. Dat bracht natuurlijk een uitdaging mee voor studentenvertegenwoordiging, maar gelukkig komt deze integratie niet uit het niets en konden we ons al enkele jaren erop voorbereiden. Wat eruit voortkomt is een tweedeling qua studentenvertegenwoordiging: campusgerelateerde dossiers (kotenvoorzieningen, fietsplaatsen…) blijven bij LOKO, de Leuvense Studentenraad; universiteitsbrede dossiers (onderwijszaken als het leerkrediet, nultolerantie in de master…) gaan naar de pas opgerichte Studentenraad KU Leuven, kortweg STURA genoemd.

Via het overleg- en beslissingsorgaan CORaaL (Campus Overkoepelend studentenraad Letteren) de Letterenstudenten van de campus Leuven, Brussel en Antwerpen vertegenwoordigd op de Algemene Vergaderingen (AV) van de STURA.

STURA

Begin vorig academiejaar integreerden de academische hogeschoolopleidingen, die gedoceerd werden aan o.a. de HUB, Thomas More, Sint Lucas, etc. in de KU Leuven. De studenten in die opleidingen konden gewoon les blijven volgen op hun oorspronkelijke campus en zullen bij hun afstuderen een KU Leuven diploma krijgen. Bij gevolg bevonden KU Leuven studenten zich niet alleen meer in Leuven en Kortrijk (KULAK), maar ook in Brussel, Antwerpen en Gent. Om al die studenten op onderwijsvlak te kunnen vertegenwoordigen werd de Studentenraad KU Leuven (Stura) opgericht. Daar zetelen de onderwijsvertegenwoordigers van alle richtingen in. Samen discuteren zij over o.a. het onderwijs- en examenreglement en verdedigen zij de rechten van de student.

CoRaaL

Campus overkoepelende studentenraad Letteren. Ontstond ten gevolge van de integratie. De vergadering bestaat uit onderwijsvertegenwoordigers van de faculteit letteren aan de KU Leuven campus Leuven, Antwerpen en Brussel.

Geef een reactie