Geschiedenis Nieuwe Tijd

Geschiedenis Nieuwe Tijd

Stuur jouw examenvragen in

 • Protestantse theologen zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn hechtten veel belang aan de goddelijke genade. Wat houdt dit juist in?
 • Bespreek de relatie tussen de boekdrukkunst en de Reformatie. (2018, 1 pag.)
 • Wat is het doel van de barok en met welke middelen wil ze dit bereiken? (2018, 1 pag.)
 • In de nieuwe tijd was de handelsbalans tussen Europa en Azië negatief, waarom? (2018, 1 pag.)
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Amerikaanse en Franse Revolutie? (2018, 1 pag.)
 • De Europese expansie naar het Oosten en het Westen zou chronologisch redelijk parallel lopen. Oost en West kwamen in de Europese invloedssfeer. Maar wat zijn de verschillende oorzaken en gevolgen hiervan?
 • Waarom ontstonden begin 17de eeuw de bergen van barmhartigheid in de Zuidelijke Nederlanden?
 • Tijdens de Franse Revolutie zou de Rooms Katholieke kerk zich als grootste tegenstander opwerpen. Leg uit waarom dit in hun ogen een logisch gevolg was.
 • Bespreek het belang van suiker in de vroeg moderne tijd.
 • Waarom speelde Venetië zo’n belangrijke rol bij de verspreiding van het humanisme?
 • In de 17de eeuw voerden Engeland en de Republiek Nederland een praktische tolerantie in, waarom?
 • Wat is ‘confessionalisering’?
 • Leg de constante lijn van de buitenlandse politiek van de Nederlandse Republiek in de 17de en eerste decennia van de 18de eeuw uit.
 • Wat was de revolutie die de noordelijke Nederlanden doormaakte in de 18e eeuw?
 • Waarom voelden vooral de Zwitserse en Duitse stadhouders zich aangesproken door Luther, die de kerk wou hervormen?
 • Bespreek de verschillen in kolonisatie tussen Noord- en Zuid-Amerika.

Geef een reactie