Geschiedenis van de Beeldende Kunsten vanaf 1860

Geschiedenis van de Beeldende Kunsten vanaf 1860

Stuur jouw examenvragen in

 • Bespreek de evolutie van de vrouwelijke figuur doorheen de 20ste eeuw, aan de hand van 8 werken van 8 verschillende kunstenaars, waarvan minstens één uit de 19de eeuw, minstens één na 1965 en minstens één vrouwelijke kunstenaar. (2020)
 • Bespreek en vergelijk het masker van Janco & De intrede van Christus in Brussel van Ensor. (2021)
 • Geef 5 werken van verschillende kunstenaars die gaan over de natuur. Bespreek hoe elk van hen de natuur afbeeldt en plaats in context. Geef zeker 1 werk uit de 19de eeuw. (2021)
 • Bespreek de verschillende vormen van abstractie in de periode 1900-interbellum en de periode 1945-1960. Doe dit aan de hand van telkens 3 kunstwerken per periode, telkens uit verschillende kunststromingen en van verschillende kunstenaars.
 • Bespreek en vergelijk 2 kunstwerken.
  Vb 1. Woman I van De Kooning en Les demoiselles d’Avignon van Picasso
  Vb 2. Laatste Avondmaal van Emil Nolde en Bespotting van Christus Georg Baselitz
 • Bespreek de relatie tussen de beeldende kunsten en de architectuur in Bauhaus en in het Russische constructivisme.
 • 3 stromingen uit New York vergelijken met gelijktijdige stromingen in Europa.
 • Geef 2 kunstenaars per stroming (en 1 kunstwerk per kunstenaar) die als voorlopers van de pop art, minimal art en concept art kunnen beschouwd worden. Dus in totaal 6 verschillende kunstwerken benoemen & goed beargumenteren. Leg het belang uit van deze stromingen voor de 20ste en 21ste eeuwse kunst.

Begrippen

 • daguerrotypie
 • objet trouvé
 • neo-plasticisme
 • arte povera
 • shaped canvas
 • art & language
 • Suprematisme
 • Readymade
 • Die Brücke

Afbeeldingen
Identificeer volgende 4 werken (Naam kunstenaar, titel, datering [max. 5 jaar verschil])

 • Wrapped Reichstag (Christo en Jeanne Claude, 1995)
 • Lunch in Bont (Meret Oppenheim, 1936)
 • Manaò Tupapaù (Paul Gauguin, 1892)
 • Monument voor de derde internationale (Vladimir Tatlin, 1920)
 • Déchets Bourgeois (Arman, 1959)
 • Maturiteit (Camille Claudel, Modelled in clay 1893; cast in bronze 1913)
 • De executie van keizer Maximiliaan (Manet, 1868)
 • Monogram (Rauschenberg, 1955-1959)
 • Right after (Hesse, 1969)
 • Straatlicht (Balla, 1909)
 • De melancholie en het mysterie van de straat (De Chirico, 1914)
 • De vervulling (Klimt, 1905,1909)
 • One and Three Chairs (Kosuth, 1965)
 • Who’s afraid of red, yellow & blue (Newman, 1966-1970)