L-Informatievaardigheden

L-Informatievaardigheden

Stuur jouw examenvragen in

Deel 1

  1. Waarom is Gesner belangrijk in de ontwikkeling van het predigitale informatielandschap? (4p) (2019)
  2. Waarom zijn standaarden zo belangrijk in infolandschappen? Beschrijf minstens 3 actoren en realisaties. (4p) (2019)
  3. Lijst minstens 3 belangrijke full-text databanken op. Waarom zijn deze en andere gelijkaardige instrumenten zo belangrijk voor de letterenonderzoeker? (4p) (2019)
  4. Wat zijn booleaanse operatoren en waarom zijn ze belangrijk? (4p) (2019)

Deel 1: meerkeuze (zonder giscorrectie)

Hoe hebben Dewey en Cutter veranderingen gebracht in het informatielandschap? (2022)

Wat is de DIKW piramide? (2019)
– Een model dat verschillende soorten info ordent
– Een model dat verschillende soorten surrogaatdocu’s ordent

Wat zijn metadata? (1p) (2019)
– Technische gegevens over documenten
– Meest relevante zoektermen

Wat is een surrogaatdocu? (1p) (2019)
– Ordening van metadata die afwezige docu aanwezig maakt
– Een navigatie-instrument

Hoorcolleges maakten duidelijk dat Europa steeds een pioneersrol speelde in de ontwikkeling van infolandschappen. (1p) (2019)
– Ja
– Nee

Deel 2: fragmenten

  1. Geef betrouwbaarheidscriteria en pas deze toe op gegeven docu. (7p) (2019)
  2. Geef voor 2 gegeven fragmenten telkens het tekstgenre (1p) en argumenteer waarom je dat genre koos. (3p) (2019)
  3. Je moet verschillende delen uit een tekst in de juiste volgorde plaatsen (3p) en het tekstgenre geven (1p) (2019)

Deel 2: meerkeuze (zonder giscorrectie)

Situatie: je moet 3 encyclopedieën uit 3 periodes vergelijken.
De vraag: hoe gebruik je de docu’s in dit geval? (1p) (2018)
– Als primaire bron
– Als secundaire bron
– Als tertiaire bron