De Didactische Commissie en de Faculteitsraad

De Didactische Commissie en de Faculteitsraad

De Didactische Commissie of Facultaire POC is in se een overkoepelende permante onderwijscommissie die bevoegd is voor alle opleidingen binnen de faculteit Letteren. De didactische commissie bestaat uit 20 (stemgerechtigde) leden: 10 leden uit het ZAP, 3 leden van het A-BAP en 7 studenten (één uit elke POC). Daarnaast zijn er ook verschillende waarnemende leden.

De Faculteitsraad is het on één na hoogste bestuursorgaan binnen de faculteit Letteren. De Faculteitsraad verkiest ondermeer de decaan en vicedecanen, bepaalt de interne structuur van de faculteit Letteren, keurt het beleidsplan goed en ziet toe op de beliedsmaatregelen die daaruit voortvloeien. In de Faculteitsraad zetelen (in principe) de decaan (Luc Draye), de vicedecaan onderwijs (Johan Verberckmoes), de vicedecaan onderzoek (Ortwin de Graef), vicedecaan internationalisering (Bart van de Bossche), de administratieve directeur, alle voltijdse ZAP-leden, vertegenwoordigers van het deeltijdse ZAP, vertegenwoordigers van het A-BAP en ATP en tevens 17 studenten. Mecenas wordt in de faculteitsraad vertegenwoordigd door de praeses of onderwijsverantwoordelijke.

Geef een reactie