De geschiedenis van Mecenas

De geschiedenis van Mecenas

Op 1 augustus 1942 schrijft Pieter Wijnants een brief aan Monseigneur H. Van Waeyenbergh, rector Magnificus van de K.U.Leuvenn, met de melding ‘Hiermede hebben wij de eer en het genoegen, U de oprichting mede te deelen van het Nederlandsch Kunsthistorisch Gezelschap aan onze Leuvense Universiteit. Deze inrichting groepeert de Nederlandschvoelende studenten in de Kunstgeschiedenis en Archeologie, met als doel, een engeren band te leggen tusschen hun professoren en de andere ervarene en erkende kunsthistorici eenerzijds en anderzijds de aankomenden.’ Pieter Wijnants heeft ook de eer van stichtend praeses van dit gezelschap te zijn. De brief van Pieter Wijnants is de start van de lange geschiedenis van de faculteitskring voor Kunstwetenschappen die uiteindelijk eindigt in het huidige Mecenas.

In de jaren ’50 ’60 en ’70 van de 20ste eeuw werd de werking van het Nederlandsch Kunsthistorisch Gezelschap geleidelijk aan overgenomen door de Vlaamse Kunsthistorische Kring, meestal afgekort tot K.H.K. De K.H.K hield naast ontspannende activiteiten als Thé-Dansants en cantussen ook nog o.a. bijbelavonden en ieder jaar het traditionele Kerstspel. Als referentie binnen de cultuurwerking van de verschillende Leuvense faculteitskringen, werkte de K.H.K op het gebied van cultuur regelmatig samen met andere faculteitskringen als Klio en Ekonomika. Ook binnen het destijds overkoepelende K.V.H.V-Cultuur, de voorloper van Kultuurraad en het huidige LOKO-Cultuur, was de inbreng van de K.H.K vaak van groot belang.

In de jaren ’70 evolueerde de kringwerking parallel met de organisatie van het departement. Achtereenvolgens vertegenwoordigden K.W.A.K (KunstWetenschappelijke en Archeologische Kring) en K.W.A.M (Kunstwetenschappelijke, Archeologische en Musicologische Kring) de belangen van de studenten van de vierde verdieping. Beide pogingen om de drie richtingen van het departement te verenigen waren echter geen lang leven beschoren.

De kunsthistorici namen daarom in academiejaar 1979-1980 het heft in handen en begonnen opnieuw een kringwerking. Aanvankelijk alleen voor kunstwetenschappers, daar het falen van de vorige kringen mede te wijten was aan de samenwerking met de archeologen en musicologen. Er werd gedacht dat na enkele jaren men wel weer opnieuw tot coördinatie met de andere twee richtingen zou komen. Op maandag 29 oktober 1979 vond onder het motto ‘K.W.A.M ging, wat komt?’ de eerste praesidiumvergadering van Mecenas plaats op een kot in de Parijsstraat. De naam Mecenas werd met consensus gekozen tussen namen als Artes, Venus en Midas. De start tot initiatieven als het ‘Tenieke’ werd genomen. Begonnen als een initiatief van eerste kandidatuur in academiejaar 1978-1979, werd het in het eerste mecenasjaar 1979-1980 uitgebreid naar infoblaadje voor alle studenten kunstwetenschappen. Een andere belangrijke datum is 19 december 1980. Die dag had een eerste gemeenschappelijke vergadering tussen de faculteitskringen van Letteren plaats (Germania, Mecenas, Romania, klio en Historia) met als doel de oprichting van de vzw fakbar letteren in de Blijde Inkomststraat 11.

Op 18 mei 2014 richtten Jasmien Schutz, Shara Van Doorslaer en een aantal oud-(vice)praesides Mecenas Kunstwetenschappen VZW op. Mecenas zou vandaag niet zijn wat het is zonder de vele vrijwilligers die zich jaar na jaar inzetten voor de kring. Bedankt!

(zie ook de wikipedia-pagina)

Geef een reactie