LOKO en de LOKO AV

LOKO en de LOKO AV

LOKO en de LOKO AV

LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) is de overkoepeling van de Leuvense studentenkringen. LOKO verdeelt haar taken in drie categorieën: diensten, activiteiten en studentenvertegenwoordiging. LOKO biedt zowel diensten aan individuele studenten als aan studentenverenigingen. Zo biedt LOKO een gratis advocaat aan aan studenten die problemen hebben met hun kotbaas (zoals geschillen over de huurwaarborg). Maar LOKO baat tevens een fuifzaal: de Albatros uit, met speciale kortingen voor studentenkringen. LOKO organiseert daarnaast diverse activiteiten op cultureel, sportief en internationaal vlak zoals onder andere het Interfacultair TheaterFestival, het kunstenfestival Ithaka, de 24-urenloop, de studentenmarathon, het InterFacultair Bekertornooi, LOKOmotion en de International Party. LOKO heeft vertegenwoordigers in alle organen van de K.U. Leuven, op overlegmomenten met de stad en de politie en in het bestuur van Acco, Alma, Velo, STUK, …

Elke twee weken komt de Algemene Vergadering van LOKO samen op vrijdagavond. Hierin zetelen de studentenvertegenwoordigers van de universiteits- en hogeschoolkringen. Voor Mecenas zijn dat de praeses en vice. Op de AV discussiëren de studentenvertegenwoordigers over de belangrijkste evoluties die de campus Leuven aangaan.

Wekelijks geeft LOKO het onafhankelijke studentenblad VETO uit, in elkaar gestoken door vrijwilligers om de studentenactualiteit in het Leuvense te berichten. VETO’s liggen voor het grijpen in het MSI en het eramsushuis.

Het kantoor van LOKO bevindt zich in de ‘s-Meiersstraat 5 in Leuven. Je kan hen altijd bereiken via loko@loko.be.

Geef een reactie