Geschiedenis Nieuwe Tijd

 • Protestantse theologen zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn hechtten veel belang aan de goddelijke genade. Wat houdt dit juist in?
 • De Europese expansie naar het Oosten en het Westen zou chronologisch redelijk parallel lopen. Oost en West kwamen in de Europese invloedsfeer. Maar wat zijn de verschillende oorzaken en gevolgen hiervan? (verschil Oost en West)
 • Waarom ontstonden begin zeventiende eeuw de bergen van barmhartigheid in de Zuidelijke Nederlanden?
 • Tijdens de Franse Revolutie zou de Rooms-katholieke kerk zich als grootste tegenstander opwerpen. Leg uit waarom dit in hun ogen een logisch gevolg was.
 • ME kennis <=> humanisten
 • rol van suiker in de vroeg moderne tijd
 • Waarom was Venetië zo belangrijk in de verspreiding van het humanisme?
 • In de 17de eeuw voerden Engeland en de Republiek Nederland een praktische tolerantie in, waarom?
 • wat is confessionalisering
 • wat is het aandeel van Zweden
 • Leg de constante lijn van de buitenlandse politiek van de Nederlandse republiek in de 17de en eerste decennia van de 18de eeuw uit.
 • wat was de revolutie die de noordelijke Nederlanden doormaakte in de 18e eeuw?
 • waarom voelden vooral de Zwitserse en Duitse stadhouders zich aangesproken door Luther die de kerk wou hervormen.
 • De verschillen in kolonisatie tussen N.- en Zuid-Amerika

Geef een reactie