Stuur jouw examenvragen in

  • Bespreek de invloeden die de verblijven in Italië hebben gehad op de stijl van zowel Rubens als Van Dyck. Doe dit aan de hand van minstens 3 kunstwerken.
  • Bespreek de invloed van de oudheid in 5 werken van 5 verschillende kunstenaars uit verschillende periodes. (2018)
  • Het zelfportret heeft doorheen de eeuwen veranderingen ondergaan. Bespreek dit vanaf barok tot en met neoclassicisme en betrek telkens voorbeelden.
  • Identificeer (naam kunstenaar of.., titel en identificatie of tijd) van de volgende afbeeldingen (een tiental afbeeldingen). (3p)

Architectuur

  • Bespreek en identificeer (afbeelding Chiswick House). Welke invloeden hebben gezorgd voor deze stijl? Bespreek de gelijkenissen en verschillen met een gebouw waarop dit gebouw gebaseerd is.
  • Theatraliteit in barok en rococo. Verklaar en leg uit aan de hand van relevante voorbeelden.