Geschiedenis van de Beeldende Kunsten 1600-1860

  • Bespreek de invloeden die de verblijven in Italië hebben gehad op de stijl van zowel Rubens als Van Dyck. Doe dit adhv minstens 3 kunstwerken.
  • Bespreek en identificeer (afbeelding Chiswick House). Welke invloeden hebben gezorgd voor deze stijl. Bespreek de gelijkenissen en verschillen met een gebouw waarop dit gebouw gebaseerd is.
  • Het zelfportret heeft, doorheen de eeuwen, veranderingen ondergaan. Bespreek dit vanaf barok tot en met neoclassicisme en betrek telkens voorbeelden.
  • Identificeer (naam kunstenaar of.., titel en identificatie of tijd) van de volgende afbeeldingen (een tiental afbeeldingen). (3p)