F0KA3A Stuur hier jouw examenvragen in

Deel Beeldende kunsten

  • Vergelijk de (architectuurgebonden) beeldhouwkunst in Frankrijk van de romaanse tijd met die van de gotische, aan de hand van relevante, correcte en (bij benadering) te dateren voorbeelden. Gebruik waar mogelijk de verplichte lectuur. Maximum 2 bladzijden in essayvorm. (januari 2019)
  • Susie Nash toont in haar boek Northern Renaissance Art aan dat objecten die we vandaag zien als ‘middeleeuwse kunst’ oorspronkelijk meer betekenislagen hadden. Becommentarieer deze stelling aan de hand van relevante, concrete voorbeelden die je betoog onderbouwen. Maximum 2 bladzijden in essayvorm. (januari 2019)
  • Situeer onderstaande afbeelding in tijd en ruimte en bespreek. Maximum 1 bladzijde in essayvorm. Prent van Bruegel (januari & augustus 2018: Landschap met jager, januari 2019: Alpenlandschap).
  • Twee afbeeldingen vergelijken, situeren in ruimte en dateren. Bv. Adam en Eva (Lam Gods) van Van Eyck en De uitdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs van Masaccio (augustus 2018).

Deel Architectuur (vanaf januari 2019)

  • Schets de ontwikkeling van het basicale grondplan van de vroegchristelijke periode tot en met de renaissance. Geef relevante voorbeelden. Identificeer: architect indien gekend, plaats, naam gebouw en datering. Besteed aandacht aan de symboliek van het gebouw. Maximum 2 bladzijden in essayvorm. (januari 2019)