Geschiedenis van de Beeldende Kunsten vanaf 1860

 

 • Bespreek de verschillende vormen van abstractie in de periode 1900-interbellum en de periode 1945-1960. Doe dit adhv telkens 3 kunstwerken per periode, telkens uit verschillende kunststromingen en van verschillende kunstenaars.
 • Bespreek en vergelijk 2 kunstwerken (vrouw van De Kooning en Les demoiselles d’Avignon van Picasso)
 • Identificeer 5 kunstwerken: ‘De executie van keizer Maximiliaan’ – Manet, ‘Monogram’ – Rauschenberg, ‘Right after’ – Hesse, ‘Straatlicht’ – Balla, ‘De melancholie en het mysterie van de straat’ – de Chirico
 • Bespreek de relatie tussen de beeldende kunsten en de architectuur in Bauhaus en in het Russische constructivisme.
 • Wat is ‘Shaped canvas’?
 • Vergelijk le Corbusier met nieuwe zakelijkheid
 • 3 stromingen uit New York vergelijken met gelijktijdige stromingen in Europa.
 • Uitleggen: Neo plasticisme+ arte povera
 • Vergelijken Rothko ‘no10’ en Klee ‘huidige 6 drempels’
 • Herkennen: ‘Groen stilleven’ – Picasso, ‘grote bourgeois vuilbak’ – Arman,  ‘Le canal de l’ourcq’,  ‘Maturiteit’ – Claudel
 • Vergelijk:
  • Emil Nolde, Laatste Avondmaal, 1909
  • Georg Baselitz, Bespotting van Christus, 1983
 • Term verklaren in 3 zinnen: Daguerrotype & Objet Trouvé
 • Verklaar het oeuvre van Mies van der Rohe, haal zeker enkele sleutelwerken aan
 • Geef 2 kunstenaars per stroming (en 1 kunstwerk per kunstenaar) die als voorlopers van de pop art, minimal art en concept art kunnen beschouwd worden. Dus in totaal 6 verschillende kunstwerken benoemen & goed beargumenteren. Leg het belang uit van deze stromingen voor de 20ste en 21ste eeuwse kunst.