Geschiedenis van de Nieuwste tijd

  • Wat was de rol en het standpunt van Klemens Von Metternich in de internationale politiek? Wat is communisme? Ontwikkeling en invloed tot de tweede wereldoorlog? Mirari Vos pangermanisme
  • De rol van het Ottomaanse rijk in de internationale verhoudingen van 1815 tot WO II. De reactie van de katholieke gemeenschap op de ‘sociale actie’ gedurende de lange 19de eeuw. (eind 18de eeuw tot 1914) ‘Mit brennender Sorge’ Edmund Burke
  • Vergelijk de positie van de katholieke kerk tegenover het liberalisme, socialisme en het conservatisme. Kan je spreken over een modernisering van religie?
  • Rusland was tsaristisch en sojevt unie was communistisch. Hoe is de overgang van tsarisme naar communisme gebeurd? wat is de verklaring voor de neergang van tsarisme en de opkomst van communisme? Wat is de impact in Europa?
  • Malthus
  • Chartisme
  • Bespreek het verschil tussen de afwikkeling van de Napoleontische oorlogen met het Congres van Wenen en de afwikkeling van de Eerste Wereldoorlog met de vredesverdragen in Parijs
  • Bespreek en situeer John Maynard Keynes
  • Bespreek Malthusiaans pessimisme en pangermanisme

Geef een reactie