Iconologie

 • * Hilde van Gelder: Phillipe van Snick, stelling ‘het oeuvre van Phillipe van Snick is te beschrijven als een uiting van energie en ongrijpbaarheid van het materiele’ (zoiets), betrek daarbij artikelen en gebruik van andere media
 • * Barbara Baert: Johannesschotel tussen tekst en reliek
 • * Realiteit en symbool bij Marrow en Haribson. Vergelijk en bespreek hun argumentatie en geef hierover jouw kritische visie.
 • * Voegen Richter en Tuymans een politieke dimensie toe aan schilderkunst? Verklaar of weerleg aan de hand van voorbeelden (en betrek artikels uit de reader).
 • * Thematiek rond Maria Magdalena
 • * Spectres van Augustijnen toelichten
 • * vraag van van gelder: bespreek positie van historieschilderkunst in hedendaagse kunst, verschillende media
 • * van der stock: bespreek realiteit en symbool in artikels harbison en bedaux + eigen visieRealiteit en symbool in de 15de eeuw. Vergelijk en evalueer Harbisson en Marrow Je eigen visie bespreken en geef argumenten van de les
 • * Baert Bespreek het gender concept van identiteit en zelfperceptie
 • * Baert: Wat betekent Noli me tangere voor de relatie tekst-beeld binnen het iconologisch onderzoek?
 • * Van Gelder: Neem een standpunt in over volgende uitspraak: “In het oeuvre van Philippe Van Snick speelt de energie en ongrijpbaarheid van de materie een rol.” Gebruik in uw antwoord kunstenaars die besproken zijn in andere lessen en probeer ook terug te koppelen naar teksten uit de reader.
 • * Van Gelder: Neem een standpunt in over volgende uitspraak: “In het oeuvre van Philippe Van Snick speelt de energie en ongrijpbaarheid van de materie een rol.” Gebruik in uw antwoord kunstenaars die besproken zijn in andere lessen en probeer ook terug te koppelen naar teksten uit de reader.
 • * Van der Stock: Bespreek en vergelijk de visie van J.B. Bedaux en J. Marrow op symbolisme in de Oudnederlandse schilderkunst. Bespreek ook je eigen gefundeerde mening.
 • * Van Gelder: Bespreek de kritiek van Michaël Fried op Minimal Art. Wat voor ervaring/visie gaat gepaard met deze stroming en welke andere kunstenaars beoordeelt Fried dan wel positief?
 • * Van der Stock: Geef aan de hand van de argumenten van C. Harbison (en wat gezien is in de les) je visie op de theorie van Panofsky. Wees ook kritisch over Harbison, en geef je eigen mening.
 • * Van Gelder: Bespreek de kritiek van Michaël Fried op Minimal Art. Wat voor ervaring/visie gaat gepaard met deze stroming en welke andere kunstenaars beoordeelt Fried dan wel positief?
 • * Baert: Afbeelding noli me tangere en ongelovige Thomas iconologisch bespreken.
 • * Baert: Vera icon is een acheiropoietos, leg uit en betrek de reader.
 • * Van der Stock: Formuleer aan de hand van het artikel van Bedaux een persoonlijke kritiek op Panofsky.
 • * Baert: Vera icon van oost naar west
 • * Van Gelder: statuut van de makerBaert: noli me tangere
 • * Van der Stock: Formuleer aan de hand van het artikel van Barbara Lane een eigen kritiek op PanofskyVan der Stock: Geef aan de hand van de argumenten van C. Harbison (en wat gezien is in de les) je visie op de theorie van Panofsky. Wees ook kritisch over Harbison, en geef je eigen mening.
 • * Van Gelder: Geef de mening van Greenberg en enkele voorbeelden die daarbij aansluiten. Geef daarnaast ook enkele punten van kritiek op Greenberg aan de hand van andere theoretici en kunstenaarsVan der Stock: Vergelijk Marrow met Harbison + eigen mening
 • * Van Gelder: Abstract expressionisme: bespreek het statuut van de maker en de gevolgen daarvan op het beeld zelf
 • * Baert > leg uit hoe de klassieke theorie van Panofsky en de iconologie in het algemeen moeten veranderen om genre in de ME te onderzoeken.
 • * Van Gelder > bespreek de reactie op het modernisme. Betrek 1à2 kunstenaars en leg uit aan de hand van 1 casus gezien in de les. baert: cura monialium en waarom limitering, betrek de reader
 • * vds: vergelijk harbison en bedaux en geef eigen visie
 • * Van der Stock: Symbolisme en Realisme bij de Vlaamse Primitieven adhv Harbison en Lane. Analyse, vergelijken en betrekken eigen mening en wat we hebben gezien in de les.
 • * Van Gelder: Fotojournalistiek en statuut van de maker. Ik weet niet meer juist wat de vraag was, maar het tableauformaat en de prijzen die voor de foto’s worden betaald etc waren wel vrij belangrijk in het antwoord.
 • * Mening geven over de overtuigingskracht van Moutaffis (lezing), en vergelijken met Paglen en Allan Sekula. Ook artikels betrekken.
 • Baert: Pedagogie van de Bilderatlas
 • * Van der Stock: Aan de hand van de artikels van Harbison een eigen mening formuleren op Panofsky en ook de cursus erbij betrekken.
 • Van Gelder: Mitchell en Rancière uitleggen (4 vben uit de les die hun theorieën toelichten) en koppelen aan 3 fotografen (Serralongue, Delahay en Saussier); eigen visie hierop geven
 • Van Gelder: Bespreek Father & Sons van Wang Bing + koppelen aan de Chinese kunstmarkt
 • Van Gelder: Leg het wijzigend statuut van het beeld uit in de 20ste eeuw, betrek hierbij de relatie tussen beeld en tekst en het oeuvre van Peter Friedl. Maak gebruik van de readers doorheen de colleges.
 • Baert: Wölfflin: de polariteiten met betrekking tot het object in de moderne tijd
 • Baert: Habilitationschrift staat onder invloed van Warburg, leg uit. Beschrijf de vroege Panofsky
 • VdS: Kritische vgl tussen Lane en Marlow en eigen visie

 

Geef een reactie