Inleiding tot de Europese literatuur en cultuur deel 2

Hoofdvragen

 • Een citaat: “Sinds Auschwitz heeft geen enkel woord meer een bestaansrecht indien het geen verandering in betekenis heeft ondergaan”. Becommentarieer en leg uit welke invloed dit heeft gehad op de literatuur.
 • Fragment uit “Die Leiden des Jungen Werthers” van J.W. Goethe.
 • Bespreek de opkomende technologische ontwikkelingen en pas dit thema toe op de literatuur, van het realisme tot en met het modernisme.
 • Fragment: ‘J’accuse’ van Emile Zola
 • Fragment: De Kapellekensbaan, L.P. Boon
 • Fragment: Liturgie van de Zucht, Bertold Brecht
 • Fragment: G. Benn, Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke
 • Bespreek de evolutie van de held van de romantiek tot 20ste eeuw
 • Gemeenschappelijke kenmerken/uitwisseling tussen culturele uitingen (architectuur, kunst, muziek, etc.) en de literatuur van de romantiek tot de historische avant-gardes
 • Bespreek poëzie vanaf de romantiek tot het modernisme (inhoudelijke & formele kenmerken, status poëzie, voorbeelden uit verschillende landen)
 • Bespreek de literaire kenmerken van het postmodernisme en geef telkens twee voorbeelden per kenmerk. Link deze kenmerken eveneens aan eerdere periodes (aan- of afwezigheid)
 • Tekstfragment van Baudelaire (Correspondances) (vertaling en titel gegeven)

Bijvragen

 • Wie schreef “A Rebours”?
 • Tot welke literaire stroming behoorde Ezra Pound?
 • Wat betekent “Oulipo”?
 • Wie schilderde een serie kerken in verschillende soorten impressionistisch dag/nachtlicht (plus afbeeldingen)?
 • Wie schreef ‘Le génie du christianisme’?
 • Bij welke stroming hoort Stolberg (Über die fülle des herzens) thuis?
 • Geef een voorbeeld van een exotische roman uit de late 19e, begin 20e eeuw
 • Leg uit: skaz
 • ‘Die Freiheit brütet Kolosse und Extrelitäten aus’: wie schreef dit en in welk werk komt het voor?
 • Leg uit ‘Costumbrisme’
 • Afbeelding identificeren: Le déjeuner des canotiers, Renoir
 • Wie schreef ‘Het Evangelie van Jezus Christus’?
 • Geef een voorbeeld van een romantisch prozawerk waar de droom centraal staat.
 • Wie schreef ‘Poèmes Saturniens’?
 • Wie schreef de Lorelei en in welk werk komt dit gedicht voor?