Inleiding tot de Europese literatuur en cultuur na 1800

Inleiding tot de Europese literatuur en cultuur na 1800

Belangrijk: omdat deze examenvragen door de jaren heen zijn verzameld is het voor ons moeilijk om zicht te hebben op de grootte/het belang van elke vraag en hoe die specifiek wordt verwoord op het examen. Hou hier dus rekening mee wanneer je werkt met onderstaande voorbeelden.

Stuur jouw examenvragen in

Essayvragen

 • Bespreek het fenomeen psychologisering in de literatuur vanaf 1750 tot op heden. (2020)
 • Beschrijf de ontwikkeling van het hoofdpersonage in de roman vanaf 1750 tot aan Sarraute, aan de hand van voorbeelden uit verschillende periodes en regio’s. (2021)
 • Een citaat: “Sinds Auschwitz heeft geen enkel woord meer een bestaansrecht indien het geen verandering in betekenis heeft ondergaan”. Becommentarieer en leg uit welke invloed dit heeft gehad op de literatuur.
 • Bespreek de opkomende technologische ontwikkelingen en pas dit thema toe op de literatuur, van het realisme tot en met het modernisme.
 • Bespreek de evolutie van de held van de romantiek tot 20ste eeuw.
 • Gemeenschappelijke kenmerken/uitwisseling tussen culturele uitingen (architectuur, kunst, muziek, etc.) en de literatuur van de romantiek tot de historische avant-gardes.
 • Bespreek poëzie vanaf de romantiek tot het modernisme (inhoudelijke & formele kenmerken, status poëzie, voorbeelden uit verschillende landen).
 • Bespreek de literaire kenmerken van het postmodernisme en geef telkens twee voorbeelden per kenmerk. Link deze kenmerken eveneens aan eerdere periodes (aan- of afwezigheid).
 • Citaat dat erop neerkomt: de literatuur van de 20ste en 21ste eeuw verschilt radicaal van alles wat ervoor kwam. Ben je het hiermee eens of niet? Staaf je antwoord door middel van voorbeelden.
 • Geef 3 stromingen die verder bouwden op voorgaande stromingen of zelfs ideeën radicaliseerden. Betrek verschillende taalregio’s.

Bijvragen

 • Wie schreef “A Rebours”?
 • Russische term voor “vertellen”?
 • Andere naam van Henry Beyle?
 • Tot welke literaire stroming behoorde Ezra Pound?
 • Wat betekent “Oulipo”?
 • Wie schilderde een serie kerken in verschillende soorten impressionistisch dag/nachtlicht (plus afbeeldingen)?
 • Wie schreef ‘Le génie du christianisme’?
 • Bij welke stroming hoort Stolberg (Über die fülle des herzens) thuis?
 • Geef een voorbeeld van een exotische roman uit de late 19e, begin 20e eeuw
 • Leg uit: skaz
 • ‘Die Freiheit brütet Kolosse und Extrelitäten aus’: wie schreef dit en in welk werk komt het voor?
 • Leg uit ‘Costumbrisme’
 • Afbeelding identificeren: Le déjeuner des canotiers, Renoir
 • Wie schreef ‘Het Evangelie van Jezus Christus’?
 • Geef een voorbeeld van een romantisch prozawerk waar de droom centraal staat.
 • Wie schreef ‘Poèmes Saturniens’?
 • Wie schreef de Lorelei en in welk werk komt dit gedicht voor?