Inleiding tot historisch onderzoek

Inleiding tot historisch onderzoek

Belangrijk: deze vragen kunnen verouderd zijn!

Stuur jouw examenvragen in.

Essayvragen

 • De Universitaire Pers vraagt je een interdisciplinair historisch onderzoek te doen naar de Eerste Wereldoorlog. Schrijf een rapport waarin je je gekozen vraagstelling en bronnencorpus toelicht. Bespreek aan de hand van de historische kritiek of je volgende bron, de Feldzeitung (krant) Landsturm, zou gebruiken voor jouw onderzoek of niet.
 • Wat zou je willen onderzoeken over Nine Eleven, licht kort de context toe en beschrijf daarna plaats, tijd en schaal voor uw onderzoek.
 • Je wordt uitgenodigd voor een panelgesprek over het nut van geschiedonderzoek. Verzin tegenargumenten voor:
  a) Geschiedonderzoek is niet objectief
  b) Geschiedonderzoek is niet nuttig
 • KULeuven vraagt naar een historisch onderzoek naar de oorzaken van Nine Eleven. Schrijf een rapport over de vraagstelling en het bronnencorpus. Bespreek ook via de historische kritiek of je de volgende bron kan gebruiken: de officiële tekst van de speech die George W. Bush gaf op de avond van de aanslag en waarin hij pleitte om te strijd tegen terrorisme te versterken.
 • Pas de methode van Braudel toe op je onderzoek. Bepaal tijd, plaats en context zoals Braudel deed in ‘La Méditerrannée’
 • Hoe kan je de economische context toepassen op Nine Eleven.
 • Je moet een column schrijven over het maatschappelijk belang van historisch onderzoek over Nine Eleven. Geef twee argumenten en werk deze uit aan de hand van de cursus en het standpunt van Richard Evans (tekst 2002)
 • De KU Leuven universitaire pers vraag om een historisch onderzoek te schrijven over de jodenvervolging tijden WO II. Schrijf een wetenschappelijk rapport waarin je je vraagstelling voorstelt en de historische methode toepast. Pas de bronnenkritiek toe op de dagboeken van Anne Frank en oordeel of ze voor jou een goede bron zijn.
 • De KU Leuven wil dat je het onderzoek aanvult met de volgende onderdelen. Leg uit wat ermee bedoeld wordt en vertel hoe je het zou aanpakken.
 • Tijdens een debat met nakomelingen van Holocaust-overlevenden zeggen zij dat historisch onderzoek enkel de feiten geeft en dat het allemaal nogal droog wordt voorgelegd. Geef twee argumenten waaruit blijkt dat historisch onderzoek toch nut heeft.
 • De Universitaire Pers vraagt je een interdisciplinair historisch onderzoek te doen naar de Eerste Wereldoorlog. Schrijf een rapport waarin je je gekozen vraagstelling en bronnencorpus toelicht. Bespreek aan de hand van de historische kritiek of je volgende bron, de Feldzeitung (krant) Landsturm, zou gebruiken voor jouw onderzoek of niet.
 • Wat zou je willen onderzoeken over Nine Eleven, licht kort de context toe en beschrijf daarna plaats, tijd en schaal voor uw onderzoek.
 • Je wordt uitgenodigd voor een panelgesprek over het nut van geschiedonderzoek. Verzin tegenargumenten voor: a) Geschiedonderzoek is niet objectief en b) Geschiedonderzoek is niet nuttig.
 • casus: Bespreek de Culturele politiek van Karel de Grote => verzin vraagstelling, histoirsche methode voor je onderzoek en pas historische kritiek op Einhard’s biografie toe (2 pagina’s max)
 • Hoe zou je in je onderzoek toepassen: comporatieve analyse (0,5 pagina) en culturele analyse (0,5 pagina)
 • Verklaar de stellingen van Evans en Rousso omtrent de rol van een historicus in een rechtzaak (court witness)
 • Je krijgt van de Leuvense Universitaire Pers de opdracht om een historisch onderzoek te voeren naar de ervaringen van de Belgische soldaten in de Westhoek tijdens WO I. Bespreek de methodologische relevantie van jouw onderzoek/vraagstelling met betrekking tot het onderzoek van J. Horne. Bespreek je bronnenselectie. De Canadese arts J. McCrae schreef in 1915 het gedicht ‘In Flanders Fields’ (later, op 8-12-1915 gepubliceerd in het Engelse tijdschrift Punch). Pas de bronnenkritiek hierop toe. Is dit een goede bron voor je onderzoek? (max. 2 pag)
 • Bespreek de risico’s van de periodisering 1914-1918 voor je onderzoek. Kunnen de inzichten van Braudel je hierbij helpen? (max. 1 pag)
 • Na de publicatie van je onderzoek wordt je als ‘expert witness’ uitgenodigd voor een televisiedebat met Belgische politici over WO I. Neem je deel aan het debat? Geef twee argumenten waarom wel/niet en wat is de rol van de historicus dan? (max. 1/2 pag)
 • Plaats in de historische context: Robert Darnton, eschatologie (max. 1/4 pag elk)
 • De Universitaire Pers Leuven heeft je aangeworven voor een interdisciplinair historisch onderzoek over de ervaringen van Belgische soldaten in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maak voor je uitgever een wetenschappelijk rapport waarin je uitlegt waarom je eigen onderzoeksvraag methodologisch voldoende vernieuwend is ten opzichte van het artikel van John Horne in het tijdschrift Annales (2005). Licht in dit onderzoeksrapport ook je bronnenselectie toe. Onderzoek ten slotte op basis van de historische kritiek of je het gedicht “In Flanders Fields” van de Canadese arts John McCrae (geschreven in Ieper in het voorjaar van 1915 (definitieve versie gepubliceerd op 8 december 1915 in het Engelse tijdschrift Punch) in je studie gebruiken zou.
 • Bespreek de gevaren voor de periodisering 1914-1918 voor je geplande historische studie bij Universitaire Pers Leuven. Kunnen de inzichten van Fernand Braudel hier helpen?
 • Na de publicatie van je boek, word je als ‘expert witness’ (term Richard Evans) uitgenodigd voor een televisieprogramma waarin politici over dit deel van de Belgische geschiedenis zullen discussiëren. Schrijf voor de redactie van dit actualiteitsprogramma een nota met twee argumenten (uit de cursus) waarom je wel of niet op deze uitnodiging ingaat, en hoe je de rol van historici in deze kwestie ziet. (Probeer ook hier zo weinig mogelijk in de ik-vorm te schrijven
 • De Universitaire Pers Leuven heeft je aangeworven voor een interdisciplinair historisch onderzoek over de ervaringen van soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maak voor je uitgever een wetenschappelijk rapport met een toelichting over de vraagstelling, methode en bronnenselectie van je onderzoek. Bepaal ook volgens de regels van de historische kritiek of je de oorlogsbrieven en -notities van historicus en frontsoldaat Marc Bloch zou gebruiken in je studie. Sinds 1997 zijn deze teksten van Bloch door de Parijse uitgeverij Colin gebundeld als diens Écrits de guerre, 1914-1918 (NB: Je las hier meer over in het Annales-artikel van John Horne uit 2005).
 • Leg de verschillen uit tussen een ‘sociaalhistorische’ en een ‘cultuurhistorische’ benadering van de ervaringen van soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. (b) Noem voor elke benadering een historicus die als inspiratie zou kunnen dienen, en leg uit waarom. (max. 1 bladzijde)
 • Na de publicatie van je studie, word je als ‘expert witness’ (term Richard Evans) uitgenodigd om de geschiedwetenschap te verdedigen bij het brede publiek. Enkelen betwisten immers de betrouwbaarheid van historisch onderzoek in het algemeen. Gebruik in deze verdediging ten minste één argument van Evans, en onderbouw met andere argumenten uit de syllabus.
 • De KU Leuven universitaire pers vraag om een historisch onderzoek te schrijven over de jodenvervolging tijden WO II. Schrijf een wetenschappelijk rapport waarin je je vraagstelling voorstelt en de historische methode toepast. Pas de bronnenkritiek toe op de dagboeken van Anne Frank en oordeel of ze voor jou een goede bron zijn.
 • Tijdens een debat met nakomelingen van Holocaust-overlevenden zeggen zij dat historisch onderzoek enkel de feiten geeft en dat het allemaal nogal droog wordt voorgelegd. Geef twee argumenten waaruit blijkt dat historisch onderzoek toch nut heeft.

definieer/leg uit/contextualiseer

 • Epigrafie
 • Lucien Febvre
 • Carlo Ginzberg
 • Prosopografie
 • Eric Hobsbawm
 • Diplomatiek
 • Vorstenspiegel
 • Hagiografie
 • Robert Darnton
 • Eschatologie