L-filosofie

L-filosofie

Stuur jouw examenvragen in.

Hoofdvragen

 • Leg het belang uit van de historiciteit van de auteur/kunstenaar en interpretator in de hermeneutiek van Schleiermacher en Gadamer. (2021)
 • Bespreek en vergelijk de opvattingen van Plato en Hegel ivm dialectiek. (8p)
 • Welke rol speelt het subject bij Descartes? (3p)
 • Kant wil ‘Copernicaanse revolutie’ doorvoeren; welke rol krijgt het subject toegewezen? (3p)
 • Bespreek het gebruik van Dasein (ipv ‘subject’) (3p)
 • Bespreek: Husserl’s fenomenologie is een doorzetting van Kant’s filosofisch project.
 • Bespreek: Aristoteles, 4 oorzaken. (essay)
 • Bespreek: Thomas van Aquino, God.
 • Tekstvraag: Wittgenstein.
 • Bespreek hoe het nominalisme van Ockham gezien kan worden als een reactie tegen de kenleer van Aristoteles en Plato. (6p)
 • Bespreek Hume zijn visie over de causaliteit. (3p)
 • Bespreek Kant zijn visie over de causaliteit. (3p)
 • “Angst hebben om een examen af te leggen is wat Heidegger een ‘Grundbefindligkeit’ zou noemen.” Verklaar en bespreek. (Akkoord/Niet akkoord). (2p)
 • Tekstfragment uit de eerste meditatie van Descartes (3 vragen). (3p)
 • De rol van het subject in het filosofisch systeem van Kant en Descartes. (6p)
 • ‘Filosofie is leren doodgaan’: Plato (2p) Waarom is dit typisch voor de westerse filosofie volgens Nietzsche? (2p) Hoe komt dit voor bij Heidegger? (2p)
 • Stelling van Husserl beoordelen. (2p)
 • Thomas van Aquino tracht de Aristotelische filosofie te verzoenen met de Christelijke geloofsleer. Bespreek in welke mate hij beroep doet op de leer van Plato. (8p)
 • Rene Descartes wordt gezien als de grondlegger van de moderne subjectsfilosofie. leg uit. (3p)
 • De zogenaamde Copernicaanse Revolutie die Kant doorvoert in de kenleer maakt dat het subject een andere rol krijgt toebedeelt. Leg uit. (3p)
 • Heidegger spreekt niet langer van subject, maar van Dasein. Leg uit. (3p)

Begrippen (3 x 1p. & max. 5 zinnen)

 • Taalspel
 • Illuminatieleer
 • Hylemorfisme
 • Scheermes van Ockham
 • Postmodernisme
 • Geworpenheid
 • Intentionaliteit
 • Historisch materialisme
 • Philosophia Christiana
 • Decentrering van het subject
 • Hermeneutische cirkel
 • Eerste intelligibele dingen
 • Taalspel
 • Nominalisme
 • A priori kennis

Geef een reactie